Boerderij

de Wenum Hoeve

Boerderij de Wenum Hoeve is gelegen op 25 ha grond op de natuurrijke Veluwe in Gelderland. Een bijzondere, landelijke en inspirerende omgeving.

Wij houden bedrijfsmatig Hereford koeien en Jongveeopfok. Producten daarvan én uit de regio verkopen wij in onze boerderijwinkel. De Wenum Hoeve biedt ook een inspirerende vergaderlocatie; overleggen en brainstormen tussen de koeien. Daarnaast heeft de boerderij de functie van ‘zorgboerderij’. Hierdoor hebben we landbouw, zorg en economie mooi samen kunnen brengen. Een bijzondere combinatie die elkaar versterkt, waar (hulp-)boeren en burgers elkaar ontmoeten. Een win-win situatie!

Een rijke geschiedenis

met een koninklijk tintje

Van oudsher was de boerderij gevestigd in het Koninklijk Park op Het Loo. Een familiebedrijf met melkvee en varkens die haar producten aan het Koninklijk Huis leverde. 

Schaalvergroting leidde ertoe dat het bedrijf omstreeks 1960 verhuisde naar het Wenumseveld. Onder de naam Wenum Hoeve is daar verder gegaan met de melkveehouderij. Ook toen stond de Wenum Hoeve al open voor mensen die een ‘rustige’ werkplek zochten.

De boerderij is langzamerhand verder gegroeid en heeft veranderingen ondergaan. Naast het Hereford vleesras is  inmiddels zorg aan de boerderij toegevoegd, evenals een prachtige vergaderlocatie en een winkel met theeschenkerij. 

Waar voorheen de grond nog gepacht werd van het Koninklijk Huis, is deze inmiddels in eigen bezit. Maar de (gevoelsmatige) verbinding (80 jaar) met het Koninklijk Huis blijft bestaan.

Overig Werk

Naast het bedrijfsmatig houden van vee zijn er nog vele andere werkzaamheden.

meer lezen >

De Hereford

Bij ons op de boerderij worden Hereford runderen gehouden. Een bijzonder hard en taai ras!

meer lezen >

Jongveeopfok

Bij ons op de boerderij worden jongveeopfok kalveren gehouden. De Holstein Frisians.

meer lezen >

Bosbouw

Naast de veestapel en groen-werkzaamheden, kent onze boerderij werk in de bosbouw.

meer lezen >

Meer weten over de mogelijkheden van de Wenum Hoeve?

Kom langs of neem contact op, wij bespreken graag de mogelijkheden!