Dagbesteding & re-integratie

Op zorgboerderij de Wenum Hoeve

De functie van hulpboer(-in): voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Maar ook voor (jong)volwassen die zijn vastgelopen.

Verschillende mensen

Met liefde voor dier en natuur

Wij bieden werk aan mensen in verschillende doelgroepen. Van jongeren, volwassenen tot ouderen. Bij ons kunnen ze terecht in de functie van hulpboer(-in).

Doelgroep
Het gaat om mensen in de leeftijd vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking, verstandelijke-, of GGZ achtergrond. Ook voor (jong) volwassenen die zijn vastgelopen in hun werk of op school/tijdens studie. Bij ouderen gaat het vaak om een lichte vorm van dementie.

Voor alle doelgroepen geldt dat men in eigen tempo en kunnen, goed bezig kan zijn. Liefde voor dier en natuur is daarbij een vereiste.

Competentiebeleid
Voor ons staat centraal elke hulpboer te kunnen bedienen met een Wenum Hoeve Certificaat op verschillende onderwerpen. Het gaat hier om deelname en niet om het niveau. Hiervoor is het competentiebeleid ontwikkeld.

De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve had de wens neergelegd om voor de hulpboeren(innen) te onderzoeken waar er kansen liggen qua scholing. Iedere stap op de individuele werkladder telt mee om weer verder te komen. Eigenwaarde is immers een groot goed. Kijken naar en focussen op de vaardigheden die in iedereen schuil gaat.

Een groepje vrijwilligers en de zorgboer hebben samen deze taak opgepakt. Hieruit is het competentiebeleid voortgekomen. Een gedegen beleidsplan dat de basis is voor de komende jaren.

Het beleid is er op gericht om niet zomaar aan het werk te gaan, maar om met structuur een verdieping te geven aan de werkzaamheden op de boerderij. Middels het doorlopen van de verschillende domeinen binnen het beleid kan de hulpboer een certificaat of pluim ontvangen.

Meer weten over de mogelijkheden van de Wenum Hoeve?

Kom langs of neem contact op, wij bespreken graag de mogelijkheden!