Stichting

Vrienden van de Wenum Hoeve

De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve is een onafhankelijke stichting die een sociaal maatschappelijk karakter heeft. 

Voor de hulpboeren

Om hun werkomgeving te veraangenamen

De stichting zet zich in om de werkomgeving op de Wenum Hoeve voor de hulpboeren extra te veraangenamen en de ontwikkeling te stimuleren.

De stichting wordt in haar werk ondersteund door een groep vrijwilligers met ervaring en/of opleiding in de agrarische- of zorgsector.

Bankrekeningnummer NL30RABO 01101 56 595
Rabobank Apeldoorn en Omgeving
t.n.v. Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Harry Kruimer
  • Penningmeester: Henk van Beek
  • Secretaris: Ria de Bar
  • Algemeen bestuurslid: Peter Klement

      Adviseur communicatie: Nicole Dürr

Meer weten over de mogelijkheden van de Wenum Hoeve?

Kom langs of contact op, wij bespreken graag de mogelijkheden!