Ontmoeten & Groeten op de Wenum Hoeve

Ontmoeten & Groeten op de Wenum Hoeve

In de maand juni is er jaarlijks extra aandacht voor de ZORG-LANDBOUW, dus ook bij ons op de Wenum Hoeve.

Op 14 juni a.s. is er gelegenheid om een kijkje te komen nemen. We starten om 13.00 u, met het programma, dan vertellen we over de mogelijkheden voor dagbesteding/beleving op de Zorgboerderij, de Boerderijwinkel en de Vergaderlocatie. Daarna is er een toer langs activiteiten op de boerderij. Om 16.00 u sluiten we deze middag af. 

Heeft u interesse, wilt u als ouder/familie, vertegenwoordiger, docent, zorgprofessional, of consulent voor mensen met een hulpvraag, deze middag meemaken? Meldt u dan aan voor 1 juni via info@wenumhoeve.nl o.v.v. Ontmoeten & Groeten

We hopen u de 14de te begroeten!