« Terug naar Zorg & Activering

Doelgroepen

​Wij bieden een zinvolle dagbesteding aan verschillende mensen binnen verschillende doelgroepen op onze boerderij. Voor alle doelgroepen geldt dat men in eigen tempo en kunnen, goed bezig kan zijn. Liefde voor dier en natuur is daarbij een vereiste.

De doelgroepen variëren van kinderen/jongeren tot 18 jaar, volwassenen en ouderen. Voor allen kunnen wij dan wel een educatieve, zinvolle of fijne daginvulling verzorgen.

Bij de volwassenen gaat het om mensen met een lichamelijke-, verstandelijke- of geestelijke beperking, Ook kunnen mensen die voor re-integratie trajecten vanuit het UWV in aanmerking komen een plaats bij ons vinden.

Bij ouderen gaat het vaak om een lichte vorm van dementie. Bij ons op de boerderij kunnen ze een fijne dagbeleving hebben.

Bij de jeugd kan het gaan om trajecten vanuit het UWV (wajong) of om kinderen die bijvoorbeeld zijn vastgelopen op school.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

De boer op!