« Terug naar Zorg & Activering

Competentiebeleid

Voor ons staat centraal elke hulpboer te kunnen bedienen met een Wenum Hoeve Certificaat op verschillende onderwerpen. Het gaat hier om deelname en niet het niveau. Hiervoor is het competentiebeleid ontwikkeld.

De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve had de wens neergelegd om voor de hulpboeren(innen) te onderzoeken waar er kansen liggen qua scholing. Iedere stap op de individuele werkladder telt mee om weer verder te komen. Eigenwaarde is immers een groot goed. Kijken naar en focussen op de vaardigheden die in iedereen schuil gaat.

Een groepje vrijwilligers en de zorgboer hebben samen deze taak opgepakt. Hieruit is het competentiebeleid voortgekomen. Een gedegen beleidsplan dat de basis is voor de komende jaren.

Het beleid is er op gericht om niet zomaar aan het werk te gaan, maar om met structuur een verdieping te geven aan de werkzaamheden op de boerderij.  Middels het doorlopen van de verschillende domeinen binnen het beleid kan de hulpboer een certificaat of pluim ontvangen.

Meer weten? Info@wenumhoeve.nl of 06-18934832.

Voel je goed!