« Terug naar Wenum Hoeve

Geschiedenis

Van oudsher was de boerderij gevestigd in het Koninklijk Park op Het Loo. Een familiebedrijf met melkvee en varkens die haar producten aan het Koninklijk Huis leverde.

Schaalvergroting leidde ertoe dat het bedrijf omstreeks 1960 verhuisde naar het Wenumseveld.
 
Onder de naam Wenum Hoeve is daar verder gegaan met de melkveehouderij. Ook toen stond de Wenum Hoeve al open voor mensen die een ‘rustige’ werkplek zochten.

De boerderij is langzamerhand verder gegroeid en heeft veranderingen ondergaan. Melkvee wordt niet meer gehouden. Wel de opfok van jongvee hiervoor. Ook is het Hereford vleesras nu op de boerderij aanwezig.
Als laatste is ‘de zorg’ toegevoegd. Wel wordt nog steeds een groot deel van de grond gepacht van de Kroondomeinen. Dus een link met de oorsprong blijft bestaan.

 

 

Welkom