« Terug naar Wenum Hoeve

Geschiedenis

Van oudsher was de boerderij gevestigd in het Koninklijk Park op Het Loo. Een familiebedrijf met melkvee en varkens die haar producten aan het Koninklijk Huis leverde.

Schaalvergroting leidde ertoe dat het bedrijf omstreeks 1960 verhuisde naar het Wenumseveld.
 
Onder de naam Wenum Hoeve is daar verder gegaan met de melkveehouderij. Ook toen stond de Wenum Hoeve al open voor mensen die een ‘rustige’ werkplek zochten.

De boerderij is langzamerhand verder gegroeid en heeft veranderingen ondergaan. Melkvee wordt niet meer gehouden. Wel de opfok van jongvee hiervoor. Ook is het Hereford vleesras nu op de boerderij aanwezig.
Vervolgens is zorg aan de boerderij toegevoegd. Inmiddels ook een prachtige vergaderlocatie en een winkel met Theeschenkerij.

Waar voorheen de grond nog gepacht werd van het Koninklijk Huis, is deze inmiddels in eigen bezit. (25 ha)
Maar de (gevoelsmatige) verbinding (80 jaar) met het Koninklijk Huis blijft bestaan.

 

Welkom