« Terug naar Wenum Hoeve

Kwaliteit

Onder het motto “Doen wat je zegt en zeggen wat je doet”, werkt de Wenum Hoeve volgens het Landelijke Kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen. ‘Kwaliteit laat je zien’

De Federatie Landbouw en Zorg heeft dit kwaliteitssysteem ontwikkelt. Belangrijkste punten van het keurmerk voor de client:
- Deskundige begeleiding
- Veilige omgeving
- Duidelijke afspraken
- Personele ontwikkeling en welzijn staat hoog in het vaandel
- Iedereen mag er komen kijken

De stappen die de zorgboer moet doen om het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ te mogen ontvangen zijn:
- aanvragen werkmap kwaliteitssysteem zorgboerderijen;
- behalen van het certificaat;
- positieve beoordeling voor het officiele keurmerk.

In 2005 hebben wij de eerste twee stappen gezet. Na een jaar te hebben gewerkt volgens het kwaliteitssyteem heeft een beoordelaar van de Federatie Landbouw en Zorg een controle uitgeoefend. Deze beoordeling was positief en met trots mochten wij in 2006 het officiele keurmerk in ontvangst nemen. Regelmatig vinden er evaluaties en audits plaats. De zaken nalopen is erg nuttig. Het houdt je scherp. Tot op de dag van vandaag mogen we werken volgens het systeem en worden onze audits positief beoordeeld.

Meer informatie klik hier.

Ook zijn we in het bezit van het GD Keurmerk Zoönosen.
Zoönosen, zoals Q-fever en chlamydophilose, zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden kinder- en zorgboerderijen of bedrijven met een publieke functie geconfronteerd met de vraag welk risico zij hierin vormen.
Om aan te tonen dat er maatregelen zijn genomem om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te minimaliseren, heeft de GD het Keurmerk Zoönosen ontwikkeld. Ook hier zijn we trots dat we dit keurmerk mogen dragen.

Welkom