De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve

De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve is een onafhankelijke stichting die een sociaal maatschappelijk karakter heeft. De stichting zet zich in om de werkomgeving op de Wenum Hoeve voor de hulpboeren extra te veraangenamen en de ontwikkeling te stimuleren.

De stichting wordt in haar werk ondersteund door een groep vrijwilligers met ervaring en/of opleiding in de agrarische- of zorgsector.
Het bestuur bestaat uit:
De heer Hans Verbeek (Voorzitter)
De heer Bram van den Hout (penningmeester)
De heer Roel Bakema (secretaris)
De heer Geert van den Barg
Mevrouw Wilna Hooijer

Bankrekeningnummer NL30RABO 01101 56 595
Rabobank Apeldoorn en Omgeving
t.n.v. Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve

Website

Welkom